Lockfåglar tar dig ut i naturen

Fågelskådare kan för den oinvigde anses vara ett underligt släkte som med besatthet kastar sig iväg vart som helst för att få se en sällsynt fågel. Lyckan för en ligger i att få sätta det efterlängtade krysset i årslistan över skådade fågelarter.

Fågelskådning är ett utmärkt sätt att komma ut och vistas i naturen. En vecka i skogen med full fokus på fågellivet är det som kan behövas för att verkligen njuta av denna hobby. En hängiven fågelskådare är dessutom inte rädd för ruskväder med regn och blåst.

Tändstål – garantin för lägereld

Det gäller att ta med rätt utrustning för att klara alla väder. Undvik att överraskas av genomblöta tändstickor eller en obrukbar tändare. För att tända den värmande lägerelden räcker det med en gnista från ett tändstål som finns att köpa online hos lightmyfire.com/se/online-shop/fire något du inte ångrar. Tändstålet strejkar aldrig och är lätt att lära sig använda. Elden sprakar snart och kanske ropet från en uggla fullbordar en bra fågelskådardag.

”Att fågelskåda är en härlig naturupplevelse som skänker lugn, överraskar och är lätt att börja med. ” Läs om kurser via webben.

Naturen ger kraft

I och med pandemin har det visat sig att intresset för fågelskådning ökat. Sveriges ornitologiska föreningar har alla ökat sitt medlemsantal det senaste året. Riksföreningen Birdlife fick 400 fler medlemmar år 2020 än under 2019. Fram till juli 2021 hade redan 1000 nya medlemmar tillkommit. Pandemin har fått människor att söka sig ut i naturen mer än innan. Det ger ro och naturen har blivit en plats att hämta kraft. Och fågelskådare eller ej, men nog drar de flesta efter andan och hänförs av beundran när en ståtlig rovfågel på nära håll glider genom skyn.