Fick inte skjuta fiskmåsar

Den som tycker att fiskmåsar är störande på sommaren får inte ta fram sitt vapen och skjuta av dem. En man ansökte om att få göra så på grund av den stora störningsfaktor som måsarna stod för men länsstyrelsen avslog hans ansökan.

331270-white-bird

Tidigare har vi skrivit om att det är vanligt att jaga och skjuta fasan och att man i Sverige har gjort det sedan en lång tid tillbaka.

”Att jaga för att äta har människa gjort sedan urminnes tider och en populär fågel att fälla är Fasanen.” Läs mer.

Fasanen är dock en utav få fåglar som man faktiskt får lov att skjuta i Sverige. På de flesta fåglar råder nämligen ett förbud och det är inte bara förbjudet att skjuta sällsynta fåglar. Måsar får man heller inte ta upp sitt vapen och fyra av emot när man vill. Här kan man läsa om en man som ansökt till länsstyrelsen om att få tillstånd till att utöva skyddsjakt på måsar. Varför han vill jaga måsarna är enligt ansökan för att de står för ”kopiösa mängder spillning på båtar”. Länsstyrelsen motiverar å sin sida avslaget med att mannen inte kunnat peka ut häckningsplatser intill båtklubben, vilket måste vara på sin plats för att få till en skyddsjakt. I beslutet står även att man temporärt får lov att acceptera en viss störning från måsar på båtar och bryggor.

Får skjuta måsar under jakttid

Att man absolut aldrig får skjuta måsar stämmer dock inte. Det råder faktiskt en allmän jakttid för fiskmås, havstrut och gråtrut mellan 1 augusti och 31 mars. Silltrut är däremot fredad året runt. På hösten och den tidiga våren har man alltså rätt att skjuta måsar om man har en jaktlicens.